Annons

Naomi Abramowicz: Gängvåldet hotar den svenska tilliten

Ny forskning visar att det ökade dödliga våldet riskerar att skada sammanhållningen i samhället.
Naomi AbramowiczSkicka e-post
Ledare • Publicerad 24 maj 2024
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stora skador – även på tilliten.
Stora skador – även på tilliten.Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på vad skjutvapenvåldet kostar samhället. Enligt Nilsson kan en skjutning med två skadade medföra en prislapp på 75 miljoner kronor (Aftonbladet 28/10 2023). Gängens sprängningar leder också till kostnader på flera hundra miljoner kronor. Det största sprängdådet i Sverige i modern tid skedde i Linköping 2019 och orsakade utgifter på åtminstone 79 miljoner kronor för bostadsbolaget (SVT 21/4).

Fast det vore ett misstag att bara räkna kostnaderna för gängvåldet i kronor och ören. Den påverkar andra värden i samhället också. Historiskt har tillit varit en av Sveriges största tillgångar. Det gäller både den sociala tilliten, människor emellan, och den politiska tilliten mellan medborgare och stat. Den är närmast unik för länder i Norden och har kallats för det nordiska guldet eftersom den är så gynnsam för samhället. Men det verkar som att något är på väg att ske med den svenska tilliten i kölvattnet av det ökade våldet.

Annons

I den kommande forskarantologin Inferno från Göteborgs universitet tittar statsvetaren Markus Sjölén närmare på hur den mellanmänskliga tilliten påverkas av oron för sprängningar och skjutningar. Sjöléns forskning visar att våldsutvecklingen inte nödvändigtvis påverkar den generella tilliten i samhället, däremot orsakar den minskad tillit till människor som tillhör andra grupper och har en annan kultur eller religion.

”Sammanfattningsvis kan resultaten tolkas som att oron får människor att sluta sig från andra och att tilliten förbehålls en mindre omfattande grupp individer, vilket kan bli kostsamt för samhället om utvecklingen fortsätter”, skriver Sjölén. Det finns ingenting som tyder på att våldsutvecklingen plötsligt kommer att avstanna, även om Tidösamarbetet har infört betydligt mer kraftfulla åtgärder än tidigare regeringar. Med andra ord verkar det som att mer social splittring väntar Sverige.

Etnisk och religiös segregering är redan verklighet på många håll runtom i landet. Det finns gott om orter och städer där exempelvis somalierna bor för sig, araberna för sig och svenskarna för sig. Om den befarade utvecklingen fortsätter kommer det att leda till ännu mer frivillig segregering än i dag, där olika grupper aldrig någonsin möts. Människor kommer att vilja sluta sig ännu mer än i dag. Så kallade gated communities, stängda minisamhällen, kommer sannolikt att bli allt vanligare för dem som har råd. Sett till den minskade tilliten är det logiskt – för varför skulle man vilja umgås med eller bo nära människor som man inte vågar litar på? Ingen vill ständigt behöva vara på sin vakt.

Det är betydligt svårare att mäta kostnaden för förlorad tillit än för ett trasigt fönster. Men den kommer onekligen kosta svenskar förlorad livskvalitet, minskad frihet och trygghet i vardagen och en tilltagande misstro till människor som inte tillhör den egna gruppen. Oavsett dess faktiska samhällskostnader kommer tilliten att vara betydligt svårare att laga än ett fönster.

Annons
Annons
Annons
Annons