Annons

Gudrun Schyman: Gudrun Schyman: Klimatalliansen är ingen enmansshow

Replik: Ledaren den 14 januari har rubriken ”Politikentreprenören Gudrun Schyman”. Förutom att det som pågår i Klimatalliansen, www.klimatalliansen.nu, inte är en ”one-woman-show”, vi växer hela tiden och har idag över 600 medlemmar, över hela landet, är ordet entreprenör på sätt och vis välfunnet.
Gudrun Schyman
Replik • Publicerad 14 januari 2022
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gudrun Schyman

Men nu handlar det inte om saker som ska säljas. Nu handlar det om allas vår plats i det planetära systemet och en insikt om att vi lever i en växande klimatkris. Vi efterlyser en modig och systemförändrande politik NU, inte sedan. Vi efterlyser kraftfulla politiska beslut som får verkning NU, inte sedan. Forskarna säger att de kommande tio åren är avgörande för om vi ska klara av att bromsa de mest destruktiva uttrycken för klimatkrisen. Det betyder att den kommande mandatperioden blir avgörande för hur det ska gå. Därför behöver vi gå samman över traditionella partigränser , lämna de ideologiska skyttegravarna och bygga nya allianser. För nu måste vi prioritera i politiken. Ta det viktigaste först. Forma förslag som får ner utsläppen.

Klimatet kan varken reduceras till ”en fråga” eller förminskas till en höger-vänsterfråga. Det är en överlevnadsfråga och en fråga om systemförändringar. Men ansvaret för omställningarna kan inte lämnas över till enskilda medborgare, konsumenter eller näringslivsaktörer. ”Marknaden” tar varken hänsyn till naturen eller till kommande generationer. Det är politiker och deras förslag som sätter spelregler för infrastruktur, företagande, skydd av naturliga kolsänkor som hav och skogar. Ingen enskild teknisk lösning kommer att fixa klimatfrågan åt oss. Behovet är minst lika stort av social och politisk innovation och anpassningar för att komma ur de låsningar som klimatarbetet hamnat i. Men också för att kunna engagera medborgaren i omställningen. Förtroende förutsätter realistiska och politiska förslag som förmedlar omtanke för människor och de livsuppehållande system som alla är beroende av. Det handlar om demokrati. När de demokratiska institutionerna inte kan leverera det som många, inte minst unga, kräver så uppstår det ett gap mellan politiken och väljarna. Fler tappar tilltron till politiken, och i det mellanrummet frodas antidemokratiska krafter som sprider alltifrån fake news till attityden ”politik är skit”.

Annons

Klimatalliansens ambition är inte att bilda ett parti i traditionell mening. Vi är en brokig rörelse och ska så förbli. Det vi vill är att bygga en bro mellan den starka klimatrörelse som finns i samhället och den parlamentariska nivån. Vi vill bygga broar och nya allianser. Det får gärna kallas för att ha ett ”entreprenöriellt” förhållningssätt i politiken.

Gudrun Schyman

Annons
Annons
Annons
Annons