Annons

Malin Lernfelt: Högt i tak ett måste på universiteten

Uppseendeväckande många anställda vid svenska universitet upplever att den akademiska friheten är hotad. Lärosätena måste vädra ut tystnadskulturen, och klåfingriga politiker lära sig att hålla tassarna borta.
Malin Lernfelt
Ledare • Publicerad 20 maj 2024
Malin Lernfelt
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Ystads Allehanda politiska etikett är liberal.
Lärdomsstad.
Lärdomsstad.Foto: Johan Nilsson/TT

Fler än varannan lärare, forskare och doktorand vid svenska universitet och högskolor upplever att den akademiska friheten vid lärosätena är hotad. Det visar Universitetskanslersämbetets rapport “Akademisk frihet i Sverige” som publicerades den 15 maj i år. Särskilt illa är det inom samhällsvetenskap, humaniora och konst där nästan 70 procent anser att den akademiska friheten utmanas. 46 procent i gruppen lärare, forskare och doktorander inom naturvetenskap och 43 procent bland de verksamma inom medicin och hälsovetenskap upplever liknande problem.

I januari 2023 fick UKÄ uppdraget av regeringen att studera lärosätenas arbete för att garantera den akademiska öppenheten som ska finnas enligt högskolelagen. I grunduppdraget ingår att främja och värna akademisk frihet och bygga en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Ändå är det inte vad många av dem som verkar inom akademin ser i sin vardag. Tvärtom är det inte ovanligt att taket är lågt, miljön främjar likriktning och att den som framför konträra tankar blir utfryst och tystad.

Annons

På senare år har det uppdagats flera fall där forskare som valt ämnen som gör kolleger obekväma eller hållit seminarier som studenter känt sig kränkta av nekats forskningsanslag eller tvingats bort från universitet. Det är oroande. Är det någonstans som åsiktsfrihet och mod måste råda så är det inom den akademiska sfären. Att ställa och diskutera svåra frågor, tänka kritiskt och att testa olika teorier är grunden i en sund och demokratisk akademikerkultur. Att ifrågasätta och bli ifrågasatt ska vara något som universiteten och dess anställda är bekväma med och kan hantera utan att känna sig hotade.

Det är naturligtvis inte så, särskilt i dessa tider av besparingar och neddragningar, att forskare kan kräva att få obegränsat med anslag. Men besluten om vilka projekt som universitetens pengar ska gå till måste vara baserade på vetenskaplig kvalitet och underlag, inte på personliga åsikter om den enskilde forskaren eller politisk korrekthet. Det är orimligt att människor som verkar inom akademin ska behöva ta hänsyn till kollegors politiska uppfattningar för att kunna utföra sin forskargärning.

Ytterligare ett problem som uppdagas i rapporten är att synen på akademisk frihet varierar mellan de olika lärosätena och dess medarbetare. Olika vikt läggs vid den frihet som existerar internt, och den frihet som hotas till följd av externa påtryckningar. Universitet och högskolor har också olika sätt att hantera hoten mot öppenheten. Här krävs samordning och ett tydliggörande.

Det måste finnas en övergripande förståelse och acceptans inom samtliga lärosäten för att friheten måste prägla all verksamhet och att taket måste höjas. För det är ändå så när allt kommer omkring, att tänka fritt är själva förutsättningen för att tänka rätt.

Annons
Annons
Annons
Annons