Annons

Slipa ett vassare Skåne

SSkåne har förutsättningar att lyfta på egen hand. Att lämna makt till Stockholm kommer att göra mer skada än nytta.
Ledare • Publicerad 2 januari 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Ett av alla Skåne.
Ett av alla Skåne.Foto: Lars Thulin

Regionprojekten har över 20 år på nacken. Skåne som enhet var en av de mer självklara sammanslagningarna av gamla landsting. Att forma en politisk nivå med ansvar inte bara för vård och kollektivtrafik utan också för regionens utveckling av näringsliv och arbetsmarknad kunde synas logiskt.

Utfallet är mer tveksamt. Inte minst för att det är en politisk nivå som hamnar i kläm mellan kommun och riksnivå. Människor med någon form av samhällsintresse är bekanta med rikspolitiker och – åtminstone där det finns lokaltidningar – också med de högsta kommunala politikerna. Men regionpolitikerna hamnar i skymundan.

Annons

I Skånes fall finns dock möjlighet att ändra på det. För många är det en självklarhet att identifiera sig som skåning. Det finns en tillräckligt stor befolkning på en förhållandevis kompakt yta för att det ska kunna kvalificera sig som en region med egen bärkraft. Landskapet bjuder på möjligheter till en mängd traditionella näringar, god boendemiljö och turism. Ett historiskt förankrat universitet med forskning på hög internationell nivå inom flera områden har skapat en kreativ miljö för nya bolag med stor potential inom teknik och medicin. Till det ett kontrasternas Malmö, som är nummer ett för regionens näringsliv och nöjesutbud men tyvärr också när det kommer till kulturella konflikter, segregation och brottslighet.

Med en stor mängd kommuner med egna intressen och med en rikspolitik med Stockholm som utgångspunkt är risken överhängande att Skåne inte utvecklas tillräckligt starkt som region. Det trots att det handlar om en region som i hög grad fungerar som en arbetsmarknad, där pendling över kommungränserna är vardag för en mycket stor del av invånarna. Att ha en fungerande kollektivtrafik, att företagen har rätt förutsättningar, att utbildning och vård på alla nivåer håller högsta klass är en angelägenhet för alla. Intresset slutar inte vid den egna kommungränsen.

Tanken med en stark regional politisk plattform är därför god. Det är långt ifrån säkert att mer statlig styrning av sjukvården kommer att göra vårdcentralerna mer bemannade eller kapa köerna till operationer. Just Skåne har med sina korta avstånd snarare ovanligt goda förutsättningar att organisera vården bättre än många andra regioner.

Betänk att det är staten som har huvudansvaret för hur elförsörjningen i Skåne (inte) fungerar. Att skånska företag och hushåll brottas med osäkerhet i den frågan är mycket skadligt. Det hotar ekonomin för många nu och det hotar viktiga framtidsinvesteringar. Kommuner, regioner och företag bör gemensamt sätta upp en plan för regional elförsörjning. Ett öppet sinne för vilka kraftslag som kan komma i fråga bör alla ha med sig. Det finns utmärkta idéer om att ge tillbaka i form av garanterat lägre elpris till invånare som får eventuellt störande verk i närheten.

Kollektivtrafiken måste fokuseras på att tillfredsställa de dagliga behoven i arbetsmarknadsregionen. Här behövs snarare mer regional beslutskraft och prioriteringar.

Den regionala nivån kan ha stor positiv betydelse för Skåne om den ges rätt befogenheter och bemannas med kompetens. Det kan vara värt att fundera på om utformningen och valet av representanter ska ske på ett annat sätt än i dag. Men att avhända mer makt till Stockholm kommer inte att hjälpa Skåne och skåningarna. En föregångsregion byggs bäst av invånarna själva. Skåne har klar potential att bli en region för övriga att se upp till.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons