Nyheter

Slukhål i statens kärna

Det är dags att skilja på medborgerliga och mänskliga rättigheter. Statens primära uppgift är att garantera skattebetalarna deras säkerhet.
Publicerad 6 mars 2017