Annons

Småstaden bör välkomna bilen

Den fria parkeringens tid lär vara över i centrala delar av Trelleborg, Ystad och andra mindre städer. Den avgörande frågan handlar dock mer om inställningen till bilen än om parkeringsavgifter.
Ledare • Publicerad 7 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Gratisnöje?
Gratisnöje?Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den fria parkeringen är numera ett minne blott i allt fler städer, även de mindre. Parkeringsavgifter och parkeringsböter – ofta hänger de ihop – blir gärna en extra inkomstkälla för kommuner. Kan man inte höja skatten får man ta in stålar från andra håll.

I Ystad är de flesta gratisparkeringar borta och avgifterna har spridit sig till platser där det tidigare var fritt att parkera. I Trelleborg är det oftast fritt på kommunal mark men konkurrerande parkeringar med avgifter finns. Att de senare kan existera beror på att när det är trångt eller fullt på övriga platser så är det som regel lätt att få plats där avgift utgår.

Annons

När nu M/KD/L/SD i Trelleborg aviserar parkeringsavgifter i centrum är det ett steg som de flesta motsvarande städer redan har tagit. Det är möjligen oväntat att förslaget kommer från just den politiska konstellationen. Men det händer att politik fungerar så, att kontroversiella förslag som drivs från en sida av politiken genomförs av en annan.

Är det då rätt att ta ut parkeringsavgifter? Om underhåll av gator och parkeringar ska ses som en väsentlig del av infrastrukturen som ska upprätthållas via skatten eller om det är något brukarna ska betala för är en grundläggande fråga. Även inom andra områden förekommer avgifter för den som tar del av kommunal service – äldreboende är exempelvis en dryg kostnad för många individer. Det är därför i princip inget fel att ta ut avgifter även det när det kommer till parkeringar.

Men utgångspunkten bör vara att få ett fungerande centrum med levande handel. Då måste tillgängligheten vara stor. Det betyder inte med självklarhet att parkeringen är gratis, utan att man ser till att det är enkelt att parkera, att det under normala omständigheter är relativt lätt att hitta platser. Tidsbegränsade parkeringar liksom avgifter kan bidra till omsättningen på parkeringsplatser och göra centrum mer tillgängligt. Om det är det man vill. Det är en nämligen en annan utgångspunkt än att försöka hålla bilarna från innerstaden och trycka ut dem mot externa köpcentrum.

De externa handlarna ser parkeringen som en service och räknar med att det bidrar till att försäljningen ökar så att vinsterna betalar parkeringarna. Det är inte så att parkeringarna är gratis bara för att man inte betalar för dem just där och då.

Vill man ha en levande småstad, där innerstadshandeln har en chans, måste bilen inkluderas. Då går det att finna mer attraktiva lösningar än bara fula asfaltsparkeringar rätt upp och ner. Enkelriktade gator med snedställda parkeringar under vackra trädalléer, enkla betalningssystem med samma zonnummer oavsett app, och utbyggnad av laddstolpar är sådana exempel. Då går det också att ta ut rimliga avgifter från centrumbesökarna. Den avgörande frågan handlar faktiskt inte om P-avgifter. Den handlar om man vill välkomna bilburna kunder till centrum eller om man vill hålla dem borta. Det är ett viktigare vägval.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons