Annons
Nyheter

Värdig vård vid livet slut

Nyheter • Publicerad 8 juni 2006
Hospice vid Ersta Sjukhus i Stockholm. Arkivbild: bERTIL ERICSON
Hospice vid Ersta Sjukhus i Stockholm. Arkivbild: bERTIL ERICSONFoto: 

Palliativ vård är ett ganska nytt begrepp inom sjukvården. Inriktningen i denna vård är inte att försöka bota eller vända sjukdomsförlopp utan att lindra patientens sjukdomssymptom, såväl vad gäller kroppsligt som själsligt lidande. Uppgiften är också att stödja och hjälpa de närstående som oftast har en svår livssituation när en nära anhörig eller vän är svårt sjuk.

Den palliativa vården har sina rötter i den hospicevård som växte fram i England under 1950-talet. Då det emellertid visat sig att de flesta svårt sjuka människor vill tillbringa sin sista tid hemma, och få dö i sitt eget hem. Om de där kan få god vård och symtomlindring har vi inte minst i Sverige under senare år mer satsat på att bygga upp möjligheterna att ge bra sjukvård i patientens eget hem. I vissa fall måste dock möjligheten till en värdig död på annan plats än i hemmet vara möjlig. Då krävs fortfarande hospiceplats eller en vårdplats på en palliativ vårdavdelning.

Annons

Sedan knappt två år har vi i sydöstra Skåne palliativ vård, PaVe, i form av ett projekt som upphör den sista juli i år. Projektets huvuduppdrag är att möjliggöra god sjukvård i hemmet för framförallt cancerpatienter som inte längre kan botas, men vars sjukdomssymptom förvisso kan lindras. Tillsammans med framförallt de fem sydostskånska kommunernas sjukvårdsinsatser kan den palliativa vården ge de flesta av dessa patienter möjlighet att med bra lindring av sjukdomssymptomen få dö i sitt eget hem.

PaVe har på Lasarettet i Ystad en egen speciellt uppbyggd vårdavdelning med sex vårdplatser som framförallt är till för att kunna skräddarsy till exempel smärtbehandling, men också för att kunna avlasta anhöriga vid en mycket svår hemsjukvårdssituation. I enstaka fall användes avdelningen också som hospice, det vill säga att patienten förväntas stanna på avdelningen till sin död.

Palliativ sjukvård kom sent till stånd i sydöstra Skåne. Från olika håll har verksamheten ifrågasatts, detta trots att denna sjukvårdsform i resten av landet och även på andra håll inom Region Skåne det senaste årtiondet kraftigt byggts ut.

Samtidigt som vården av de sjukaste patienterna i enlighet med deras egen vilja alltmer kommer att ske i hemmet, dignar sjukhusen under trycket av patienter som vare sig vill eller skulle behöva akut sjukhusvård, när deras sjukvårdsbehov med rätt organisation och resursfördelning kan tillgodoses i deras eget hem. Den vård många av dessa idag får på sjukhusens akutavdelningar är trots personalens alla ansträngningar inte den bästa, och vårdtiderna oftast för korta, vilket leder till en evig cirkelgång med nya akutinläggningar.

I vårt sydöstra sjukvårdsdistrikt är det svårt att få förståelse för detta nya synsätt på hur vården av svårt kroniskt sjuka patienter bäst överensstämmer med patienters och anhörigas vilja.

Vare sig sjukdomskatastrofer hos unga och medelålders, eller den åldrande befolkningens vårdbehov löses bäst med fler sjukhussängar, utan med kvalificerad vård i hemmet. Detta innebär dock inte att samhället får övervältra all basal omvårdnad på anhöriga som ofta redan sviktar p.g.a. psykisk påfrestning eller ohälsa eller hög ålder eller yrkeslivets krav.

Med en kvalificerad hemsjukvård kan sjukhussängarna användas för de patienter som verkligen kräver sjukhusets tekniska resurser och speciella kompetens. Då räcker vårdplatserna till. Det är inte heller värdigt ett välfärdssamhälle att patienter med behov av framförallt specialiserad symptomlindrande behandling och kärleksfull omvårdnad skall vårdas på överfulla akutavdelningar som vare sig kan erbjuda en bra vårdmiljö, eller en kompetens specialinriktad på palliativ vård det vill säga ett minskat lidande för såväl patienter som närstående.

En bättre organisation av vård i livets slutskede för patienter med obotliga sjukdomar behövs i sydöstra Skåne. Denna så kallade palliativa vård har
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons