Annons

Kommunens bokslut får godkänt

Ömsom vin ömsom vatten. Ungefär så kan betyget från kommunrevisionen av förra årets bokslut sammanfattas.
Simrishamn • Publicerad 16 mars 2004

Fortfarande efterlyses bättring när det till exempel gäller nämndernas finansiella uppföljning men den har samtidigt förbättrats sedan föregående bokslut. Och ansvarsfrihet beviljas både kommunstyrelsen och övriga nämnder. Det har varit ett år med mycket kritik från en aktiv revision och rapporterna har också resulterat i att man fått kritik för framförd kritik, främst från ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta betonas med ett uttryck av oro i revisionsberättelsen: "Vi har anledning att vara bekymrade över att en part, som ingår i vårt granskningsuppdrag, väljer att så pass kraftfullt kritisera vårt granskande arbete utan att först efterhöra kommunfullmäktiges synpunkter." I kommunen finns en fastställd plan för den interna kontrollen men de träffar som förevarit med nämndernas presidier har visat att man har kommit olika långt och att det fortfarande finns en väldigt låg ambitionsnivå. Revisionen har tidigare påpekat det allvarliga i att fullmäktiges beslut inte följs och menar att nämnderna verkligen måste ta tag i kontrollen. En genomgång visar att det i princip bara är tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som får godkänt. De mål som lagts fast av fullmäktige ska vara utgångspunkt för ambitionsnivån. Men trots tidigare påpekanden saknas i hög grad tydliga mål och användbara nyckeltal. Revisionen finner det "oacceptabelt" att nämnderna inte tar fram realistiska och mätbara sådana mål. Det har också kommit fram att flera av presidierna är kritiska till den nuvarande budgetprocessen som inte anses fungera som styrinstrument. De mål och beskrivningar som finns av verksamheterna anses inte användbara som underlag. En plan för granskning under innevarande år har också presenterats och förutom den löpande har revisionen fyra projekt på gång. Hur används konsulter i den kommunala verksamhet? Det är något man tänker se närmare på i ett projekt. I ett annat vill man stärka bilden av den kommunala verksamheten i allmänhetens ögon - ytterst för att få medborgarna att känna glädje och stolthet för den lokala förvaltningen. Behovsbedömningen inom äldre- och handikappomsorgen är ett tredje projekt och ett fjärde är att se på hur man följer upp de verksamheter som har lagts ut på entreprenad.

Jea Jonsson jea.jonsson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons