Algblomningen fortsatt låg i sjöarna

Badvattnet i Vombsjön och Sövdesjön är fortsatt tjänligt enligt de senaste mätningarna.
Sjöbo • Publicerad 5 augusti 2020