Annons
Nyheter

Expert: Låt Nordea flytta

Beskatta bankernas övervinster hårdare och låt Nordea flytta, tycker ekonomiprofessorn John Hassler. Men expertisen är splittrad i frågan. Kollegan Pehr Wissén varnar för följderna av skärpta bankkrav.(TT)
Publicerad 8 juni 2017
””

Det spelar ingen roll om beskattningen sker med resolutionsavgifter eller en regelrätt bankskatt, som regeringen utlovat till 2019, enligt Hassler.

””

På den säkra sidan

Annons

Han tillägger att man mycket väl kan gå ännu längre med bankkraven än vad som planeras nu:

””

Pehr Wissén, professor på Handelshögskolan, ser dock inga motiv för skärpta bankkrav. Han pekar på att en stor andel av dagens bankobligationer enligt regelverket ska tas i anspråk vid en kris. Ovanpå det kommer höga krav på kapital och buffertar i bankerna och samt statens resolutionsreserv.

””

Flytthotet från Nordea, som framfördes när förslaget till höjd resolutionsavgift för bankernas resolutionsavgifter dök tidigare i år, är inte undanröjt. Storbankens ledning har ännu inte uttalat sig om regeringens uppmjukade förslag och det nya slutdatumet för avgifterna.

Hassler ser inte Nordeas eventuella flytt som något hot. Snarare tvärtom, då en stor banksektor alltid innebär en risk för kostnader på sikt och en spridning av bankriskerna i princip är bra.

””

Skulle inte spela roll

Wissén å andra sidan inte hur riskerna för Sverige skulle minska om Nordea flyttade till Helsingfors eller Köpenhamn.

””

En ny banskatt 2019 ingår i regeringens upplägg. Exakt vad som ska beskattas är ännu oklart, men det kommer att kopplas till verksamhet i Sverige och inte avgöras av var bankens huvudkontor ligger.

””

Men skattetekniskt är komplikationerna många. En bankmoms eller avgift på finansiella transaktioner är tänkbara alternativ, men Hassler ser då en risk att man inte kommer åt övervinsterna.

Moms är dessutom tekniskt komplicerat då det är erkänt svårt att definiera vilket förädlingsvärde det är som ska beskattas.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons