Annons
Nyheter

Fortsatt få kvinnor på ingenjörsutbildningarna

Vid flera av landets stora universitet sjunker andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen. Genom att motverka fördomar om vad det innebär att vara ingenjör hoppas organisationen Womengineer att utbildningarna ska vara jämställda år 2030.(TT)
Publicerad 7 augusti 2017

Under de senaste tio åren har antalet kvinnor som studerar på landets civil- och högskoleingenjörsprogram ökat från omkring 24 till 29 procent. Men när resultatet från den andra urvalsomgången stod klart visade det sig att andelen nyantagna kvinnor sjunkit hos såväl Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet jämfört med förra hösten.

Störst är tillbakagången i Luleå, där andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen minskat från 25 till 20 procent.

””
Annons

Bland de stora universiteten är andelen kvinnliga ingenjörsstudenter procentuellt högst i studentstäderna Uppsala och Lund.

Förvrängd bild

Erik Höglund tror att en bidragande orsak till att så få kvinnor söker sig till programmen är att det finns en missvisande bild av vad det innebär att vara ingenjör. Därför borde man från en tidig ålder uppmuntra unga tjejer att bekanta sig med yrket.

””

Höglunds tes delas av Kjzal Kaldi, projektledare för organisationen Womengineer som arbetar för att öka andelen kvinnor på tekniska utbildningar.

””

Målet: jämställt 2030

På sin hemsida har Womengineer flera bloggar där ingenjörsstudenter från olika inriktningar berättar om sin vardag. Målet är att yngre tjejer ska få en helhetsbild av vad en ingenjörsstudent gör och vilka konkreta yrken som de olika utbildningarna kan leda till.

””

Womenengineers mål är att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Erik Höglund i Luleå säger att den obalanserade könsfördelning som råder i dagsläget har negativ inverkan på branschens utveckling.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons