Annons
Nyheter

Stor satsning på studieförbunden

Även kulturområdet präglas av regeringens satsning på nyanlända. Studieförbunden och folkhögskolorna tillförs 97 miljoner kronor, framför allt för att stärka de asylsökandes språkkunskaper. Samtidigt får biblioteken nya pengar.(TT)
Publicerad 13 april 2016

Regeringen vill göra det möjligt för studieförbunden att skapa meningsfull sysselsättning under asyltiden. Vårbudgetens nya pengar till studieförbunden tas till största delen från Migrationsverkets anslag och ska på olika sätt göra det lättare för asylsökande att delta i arbets- och samhällslivet.

Satsningen är bra men inte tillräcklig, menar David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden. Viljan hos de nyanlända att lära sig svenska och möta det svenska samhället är stark, betonar han.

””
Annons

Andra språk

Vårbudgeten rymmer också 10,5 miljoner kronor extra till landets folkbibliotek. Pengarna ska bland annat användas för inköp av litteratur på andra språk än svenska, och för att på olika sätt stötta de nyanlända.

””
””

Vårbudgetens satsning på nyanlända syns också i de 21 nya miljoner som avsätts för att skapa fler utbildningsplatser inom kontakttolkutbildningen.

Regionalt arbete

Forum för levande historia får 3,5 miljoner kronor extra, framför allt för att stärka det regionala arbetet. Höjningen görs mot bakgrund av den växande polariseringen i samhället, skriver regeringen.

Även Judiska museet i Stockholm får nya pengar, 1,5, miljoner kronor, för att genomföra en flytt till Gamla Stan. I dag ligger museet på Hälsingegatan i Vasastan men ska nu flytta till den plats där landets första synagoga låg.

Regeringen avsätter samtidigt 500 000 kronor för att göra samhällsinformation och lättläst litteratur tillgänglig för grupper som har andra modersmål än svenska.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons