Annons
Nyheter

Din Instagram avslöjar hur du mår

Deprimerade personer publicerar en annan typ av bilder på Instagram, jämfört med friska. Forskarna hoppas nu att metoden ska användas för att upptäcka psykisk sjukdom så tidigt som möjligt. Visa mig ditt Instagramkonto och jag ska säga dig hur du mår.(TT)
Publicerad 8 augusti 2017

Visa mig ditt Instagramkonto och jag ska säga dig hur du mår.

Ungefär så kan man sammanfatta den forskning som nu visar att deprimerade människor tenderar att publicera en annan typ av bilder, jämfört med friska.

Annons

Forskningen, som presenteras i tidskriften EPJ Data Science, visar också att datorer är mycket bättre än läkare på att hitta de sjuka.

””

Mindre sammanhang

Men det är inte innehållet i bilderna som skiljer sig åt, utan kvaliteten. Psykiskt sjuka tenderar nämligen att i högre utsträckning använda filter som gör att bilderna innehåller mer blått och grått och är mörkare, medan friska oftare föredrar filter som gör bilderna mer "färgglada".

På en punkt skiljde sig dock även innehållet åt: deprimerade valde oftare foton med ansikten på, även om dessa foton i genomsnitt hade färre ansikten än dem som friska valde att publicera.

””

Bättre än läkare

Detta, menar forskarna, går hand i hand med tidigare forskning som visar att deprimerade personer har färre sociala interaktioner i genomsnitt än friska. Huruvida deprimerade tar fler "selfies" än andra, och därför publicerar bilder med färre ansikten, framgick dock inte.

I den aktuella studien ingick 166 frivilliga var av hälften hade haft en klinisk depression under de senaste tre åren. Forskarna utformade sedan en algoritm och lät datorer analysera personernas Instagram-bilder, 43 950 stycken totalt, med avseende på bildernas utformning, val av filter, färger, färgtoner, med mera.

Datorernas träffsäkerhet, det vill säga förmåga att skilja på sjuka och friska, var 70 procent. Detta ska jämföras med allmänläkarnas förmåga att diagnostisera depression korrekt, som ligger runt 40 procent, skriver forskarna.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons