Annons
Nyheter

"Vi behöver metoder som fungerar"

Brottsförebyggande rådet tar över arbetet mot våldsbejakande extremism, där ett nytt nationellt center ersätter dagens nationella samordnare. - Vi behöver verkningsfulla metoder, helt enkelt sådant som fungerar, säger Zan Jankovski, samordnare i Göteborg.(TT)
Publicerad 14 juni 2017

Våldsbejakande extremism är en fråga om kriminalitet - det är regeringens grundanledning till att det nya centret mot våldsbejakande extremism hamnar hos Brottsförebyggande rådet (Brå).

””

"Inte överlyckliga"

Annons

Hans Brun, terrorforskare vid King's College i London, hade dock hellre sett att centret hamnade hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta föreslogs i en utredning till regeringen i slutet av förra året.

””

Brå avvaktar med kommentar. Men när frågan diskuterades inför införandet 2014 så var myndigheten själv kritisk till förslaget, bland annat för att uppdraget är bredare än de traditionella brottsförebyggande åtgärderna man har. I delbetänkandet skrivs också att extremistfrågorna riskerar att inte prioriteras tillräckligt högt.

"Enorm kunskapsbas"

Eskil Franck, som ledde den tidigare utredningen som låg bakom att en samordnare mot våldsbejakande extremism infördes, tar emot beslutet med glädje. Redan när utredningen gjordes 2013 var hans förslag att uppdraget att samordna arbetet skulle läggas under Brå.

””

Helt avgörande för det nya centret blir att få med sig kommunerna, enligt Eskil Franck.

””

Efterlyser fungerande metoder

Zan Jankovski, samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism, tycker att det är viktigt med ett center som kan utveckla arbetet.

””

Han tycker också att det är intressant med ett nationellt operativt team, som ska hjälpa kommunerna.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons