Nyheter

Många markägare drabbas av skoterskador

Var fjärde markägare får sin mark skadad eller störs av terrängfordon. En undersökning från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) visar att skotrar och fyrhjulingar är de värsta bovarna i dramat.(TT)
Publicerad 12 februari 2019

En otydlig lagstiftning och fler och kraftigare fordon är de främsta orsakerna till de problem som många markägare upplever från terrängfordon, enligt Ida Nyberg, äganderättsexpert vid LRF.

””

Lag från 1975

Den nuvarande lagstiftningen som reglerar terrängkörningen i Sverige kom 1975. Sedan dess har antalet snöskotrar ökat från 10 000 till 300 000, det har dessutom tillkommit 100 000 fyrhjulingar. I undersökningen från LRF, med över 6 000 svarande, framgår det att de två fordonstyperna ligger bakom de flesta problem som markägare upplever. Att var fjärde markägare har bekymmer med detta förvånar inte Ida Nyberg, som känner igen problematiken sedan länge.

””

"Snöskotern är en stor del av livet"

Problemen för markägare består till störst del av skador på växtliv, is- och tjälbränna samt sönderkörda vägar. Vanligast är att skadorna uppstår på mindre vägar eller stigar, jordbruksmark och på skogsplanteringar.

Ida Nyberg poängterar att LRF, trots efterfrågan på en ny lagstiftning, fortsätter värna rätten till att köra skoter- och fyrhjulingar.

””

TT