Annons
Nyheter

Stor ökning av cancer i framtiden

Antalet cancerfall kommer att öka med 90 procent fram till 2040, skriver företrädare för Cancerfonden på DN Debatt. Som en följd av detta kommer samhällskostnaderna att öka kraftigt, om det inte sker en förändring.(TT)
Publicerad 6 april 2016

Cancerkostnaderna i Sverige kommer 2040 att vara uppe i drygt 68 miljarder kronor, vilket är en fördubbling jämfört med i dag, det visar en prognos som Cancerfonden nu presenterar. Siffrorna är framtagna av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, på uppdrag av Cancerfonden.

Det handlar både om direkta och indirekta kostnader så som exempelvis vårdkostnader, kostnader för sjukskrivningar och minskade skatteintäkter.

Annons

Lever längre

Enligt en ny prognos från Folkhälsomyndigheten kommer 100 000 svenskar om året att drabbas av cancer 2040, vilket är närapå en fördubbling av antalet fall i dag. En anledning till detta är att människor lever allt längre och att många insjuknar i cancer under de sista levnadsåren.

Samtidigt som diagnostisering och behandling av cancer blir bättre kommer människor att leva allt längre med cancer. "Att allt fler kan leva med sin cancer är positivt ur flera perspektiv, men kraven på och kostnaderna för sjukvården ökar", skriver de i debattartikeln.

Åtgärder

För att minska antalet insjuknade och för att tackla de skenande kostnaderna i cancervården vill Cancerfonden se ett antal åtgärder.

"De offentliga investeringarna i forskning i sjukvården behöver fördubblas så att nya moderna läkemedel och vassare behandlingsmetoder kan tas fram", skriver de.

Skribenterna vill se att cancervården organiseras om för att bli mer effektiv. "Det handlar om säkerställande av kompetens, rätt vårdnivåer, samt infrastruktur ..."

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor, enligt Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer, IARC. Cancerfornden vill se att den kunskapen når befolkningen och att regeringen bedriver en aktiv preventionspolitik, genom att exempelvis "verka för att allt färre röker".

TT

Annons
Annons
Annons
Annons