Annons
Nyheter

Sveriges terrorskydd ska stärkas

Regeringen och Alliansen är överens om att Sveriges skydd mot terrordåd måste stärkas. Offentliga platser ska skyddas bättre, kontrollen av utlänningar som utgör säkerhetshot skärpas och Säpo ges tillgång till mer information. Terrorismforskaren Magnus Ranstorp är nöjd med partiernas överenskommelse.(TT)
Publicerad 7 juni 2017

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp är nöjd med partiernas överenskommelse.

””

Efter den senaste tidens terrordåd vill partierna bland annat öka skyddet ute på stan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får därför i uppdrag att se till att kommuner och myndigheter skyddar allmänheten bättre.

””
Annons

Fler kameror

Polisen ska få större möjligheter att kameraövervaka gator och torg oavsett vad den så kallade kameraövervakningsutredningen kommer fram till i sitt slutbetänkande nästa vecka.

Polisens insatsstyrkor ska få mer resurser och bättre utrustning.

””

Överenskommelsen innebär också att Säpos tillgång till signalspaning utreds på nytt. Partierna vill att Säpo ska få tillgång till signalspaningsinformation även då en förundersökning inletts.

Signalspaning riktas mot händelser utanför Sveriges gränser. De kan dock ha kopplingar till personer här.

"Rullgardin ned"

Moderaternas Beatrice Ask beskriver det som om att "rullgardinen dras ned" för Säpo så fort det dyker upp en misstänkt person.

””

Kontrollen av människor som anses utgöra ett säkerhetshot och som befinner sig i Sverige ska stärkas. Det kan handla om asylsökande som inte kan utvisas till exempel för att de inte tas emot i hemlandet eller riskerar tortyr.

Lagen om särskild utlänningskontroll ska nu ses över. Bland annat handlar det om att personer som anses utgöra en säkerhetsrisk ska kunna hållas i förvar längre tid även om ett överklagat utvisningsärende hos Europadomstolen tar lång tid. Utredningen ska även titta på om säkerhetsrisker ska kunna övervakas elektronisk, till exempel med elektronisk fotboja.

Tar tid

Annons

Även övervakningen av våldsbejakande extremister bosatta i Sverige ska stärkas. Det ska bli lättare för polis, Säpo och kommunernas socialtjänster att utbyta sekretessbelagda uppgifter.

Partierna är också överens om att inrätta nationella insatsteam som ska hjälpa kommunerna med att förebygga extremism och söka upp personer som håller på att radikaliseras.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning som ska föreslå kriminalisering av deltagande i eller givande av stöd till terrororganisationer. Därutöver är partierna nu överens om att straffen för brott med terroristkoppling, som finansiering och rekrytering, behöver skärpas.

Många åtgärder kommer att dröja eftersom de ska utredas först. Inrikesminister Ygeman påpekar att mycket redan gjorts sedan förra överenskommelsen om terrorism ingicks 2015.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons