Annons
Nyheter

Sydasien kan drabbas av dödlig hetta

Miljontals människor i Sydasien kan riskera livet bara genom att gå ut år 2100, om inte tillräckligt görs åt den globala uppvärmningen. Det varnar forskare för i en ny studie, där effekten av framtidens värmeböljor undersöks.(TT)
Publicerad 3 augusti 2017
””

Ofta mäts ju värme och kyla "bara" i ren temperatur. Men forskare vid bland annat universitetet i Hongkong och MIT i USA har också tagit hänsyn till luftfuktighet och människokroppens förmåga att hantera värme. I studien, publicerad i Science Advances, har de mätt den så kallade våttemperaturen - enkelt uttryckt lufttemperaturen med ett vått tygstycke lindat kring termometern. Det måttet beskriver hur temperaturen skulle vara om avdunstningen är den största möjliga och är alltid lägre än den vanliga temperaturen.

Dödlig temperatur

Annons

I dagens klimat är det ovanligt att våttemperaturen når 31 grader Celsius - en nivå som anses mycket farlig för människor. Når den över 35 grader kan en människa bara överleva i några få timmar, då man får problem att svettas och kan därmed inte kyla ner kroppen.

I den aktuella studien har forskarna gjort olika simulationer över hur klimatförändringar skulle slå mot Pakistan, Nepal, Indien, Bangladesh och Sri Lanka utifrån två olika scenarion.

Om vi inte gör någonting åt den globala uppvärmningen skulle det betyda att 30 procent av invånarna i regionen - en halv miljard människor beräknat på dagens population - regelbundet kommer att uppleva värmeböljor med 31 grader i våttemperatur inom detta sekel. Fyra procent av befolkningen skulle drabbas av återkommande, extremt höga våttemperaturer på 35 grader eller mer.

Parisavtalet påverkar

När forskarna däremot utgick ifrån att vi kommer att hålla oss runt Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till två grader jämfört med förindustriell tid, minskade antalet drabbade drastiskt. Cirka två procent av befolkningen kommer då att drabbas av 31 grader i våttemperatur.

Markku Rummukainen tycker att ytterligare studier kan behövas för att säkerställa resultaten, men den övergripande slutsatsen pekar i rätt riktning. Att vi skulle hamna i ett läge där det värsta scenariot blir verklighet tror han inte riktigt på.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons