Annons
Nyheter

Många unga terrorresenärer från Sverige

Nästan tre fjärdedelar av de svenskar som rest till Irak och Syrien för att ansluta sig stridande grupper kommer från socialt utsatta områden. Nästan var femte är 19 år eller yngre. Det är två av slutsatserna i en unik studie om svenska terrorresenärer.(TT)
Publicerad 14 juni 2017

Studien är gjord av Försvarshögskolan, som har fått tillgång till uppgifter från Säpo om 267 av de omkring 300 personer som mellan 2012 och 2016 har rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till terrorgrupper.

Bland dem är 45 personer 19 år eller yngre, varav 18 är minderåriga.

Annons

Det rör sig om personer som rest ned av egen vilja - de barn som tagits med av familjer, och som fötts på plats, är inte inräknade i statistiken.

””
””

Socialt utsatta områden

De flesta, 98 personer, reste under 2013. Därefter faller antalet år för år. I fjol noterades enbart fem personer.

En klar majoritet har innan de rest från Sverige bott i så kallade socialt utsatta områden där den socioekonomiska nivån är särskilt låg och brottsligheten hög.

””

En majoritet av terrorresenärerna, omkring 80 procent, kommer från fyra av Sveriges 21 län: Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Örebro. Västra Götaland är överrepresenterat med ungefär en tredjedel, medan störst andel i relation till invånarantal har rest från Örebro.

Forskarna tror att anledningen till att vissa områden är överrepresenterade är att det där funnits en särskilt stark ideologisk grogrund.

””
””

Var fjärde kvinna

De allra flesta av de 267 har rest för att ansluta sig till Islamiska staten (IS). Enligt studien kan 80 procent av resenärerna kopplas till terrorgruppen. Resten har framför allt knutits till Jabhat al-Nusra.

Fram till i september förra året har 106 personer återvänt, medan 112 fortfarande beräknas vara kvar i Syrien eller Irak. Totalt tros 49 ha dött i strid.

Även om män dominerar är en fjärdedel av de 267 som undersökts kvinnor.

””
Annons

Det finns inga indikationer på att någon av de nedresta kvinnorna har dött.

Studien undersöker även terrorresenärernas bakgrund. Majoriteten har minst en förälder med utländsk bakgrund, men tre fjärdedelar är svenska medborgare och en tredjedel är födda i Sverige.

Bland de som fötts utomlands finns 38 länder representerade, främst från Nordafrika, Afrikas horn och Mellanöstern.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons