Annons
Nyheter

Utrikes födda nekas oftare sjukpeng

Utrikes födda nekas oftare sjukpenning än inrikes födda. Försäkringskassan bryter mot sina egna riktlinjer, visar en ny rapport.(TT)
Publicerad 7 april 2016

De som är födda i Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet samt Afrika söder om Sahara får högst andel avslag om sjukpenning medan andelen avslag är lägst bland födda i Sverige och övriga Norden. Skillnaden är ännu större om man i beräkningen tar med arbetslösa som söker sjukpenning, enligt Martin Söder, utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

I granskningen har personer med liknande sjukdomsdiagnos jämförts, med huvuddiagnos ryggbesvär.

Annons

Sverigefödda gynnas

””

De som är födda i Sverige får i större utsträckning än personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet ett läkarintyg som baseras enbart på telefonkontakt mellan läkare och patient, visar rapporten. Något som strider mot Socialstyrelsens principer för sjukskrivning, påpekar Martin Söder.

Försäkringskassan har enligt förvaltningslagen ett ansvar för att varje ärende blir tillräckligt bra utrett, särskilt när man överväger att göra ett avslag eller när personen i fråga har svårt att ta till vara sina rättigheter.

Får inte röntgen

Rapporten visar också att födda i Sverige oftare remitteras till röntgenundersökning än personer födda i Turkiet, Nordafrika och Mellanöstern. Bland de inrikes födda som får avslag genomgår 26 procent någon form av undersökning med röntgen. Motsvarande andel för den andra gruppen är 16 procent.

På flera områden följer Försäkringskassan inte sina egna riktlinjer och riskerar att inte heller följa förvaltningslagen, enligt Martin Söder.

Enligt förvaltningslagen ska den person som behöver det också få rätt till auktoriserad tolk i sin ansökan.

””

Har ingen förklaring

Enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, kan ett skäl till skillnaden vara att fler utrikes födda har svag förankring på arbetsmarknaden.

TT frågar: Det är väl ingen ursäkt för diskriminering?

””
Annons

TT frågar: Men ojämlikheten gäller ju även förvärvsarbetande?

””

Beviljad sjukpenning efter enbart telefonkontakt med läkare ska bara ske i undantagsfall, betonar hon, liksom att tolk alltid ska kallas in vid behov. Varför det inte blir så vet hon inte.

ISF har nu presenterat sin rapport för Försäkringskassan, som inom sex veckor ska svara på vad de tänker göra åt saken.

I år har Försäkringskassan fått 250 miljoner kronor för att anställa fler handläggare, vilket Cecilia Udin tror kan leda till en förbättring.

””

Liknar andra områden

Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen (DO), säger att DO ska ta del av rapporten.

””

Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund, förvånas inte över rapportens resultat.

””

Kitimbwa Sabuni möter ofta dem som har fått avslag på sjukpenning och brukar då hjälpa personen att göra om ansökan.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons