TT-Utrikes

Påvens kommission: Prioritera övergreppen

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Den katolska kyrkan måste prioritera övergrepp mot barn, säger den kommission i barnskyddsfrågor som påve Franciskus har sammankallat. I första hand måste kyrkan lyssna på offren, säger man.(TT)

Den katolska kyrkan måste prioritera övergrepp mot barn, säger den kommission i barnskyddsfrågor som påve Franciskus har sammankallat. I första hand måste kyrkan lyssna på offren, säger man.

– Det här måste vara prioriteringen som vi koncentrerar oss på just nu, säger kardinalen Sean O'Malley, som fått i uppdrag att leda kommissionen.

Annars kommer "alla våra andra aktiviteter för evangelisering, goda gärningar, utbildning att bli lidande", säger O'Malley.

Den katolska kyrkan har skakats av ännu en rad övergreppsskandaler inom samfundet världen över. Kommissionen som arbetar med frågorna, på italienska kallad Pontificia Commissione per la Tutela di Minori, instiftades 2014 och fick förlängt mandat tidigare i år. Konferenser i frågorna kommer nästa år att arrangeras i Centraleuropa, Brasilien, Mexiko och Colombia.