Hur mycket ska man lägga i dricks – och varför?
Sedan 1993 har serviceavgiften i Sverige försvunnit från notan. Men dricks är fortfarande ett stående inslag i utemiddagen och frågan om man vill välja ”10, 15 eller 20 procent” kan komma i kortläsaren.
– Det tror jag folk kan bli skärrade av. Ingen vill ju välja det lägsta, säger Jonas Benson på Le Petit Bistrot i Ystad.