"Katastrof” – vem ska lösa Ystads värsta trafikkaos?
Dragongatan är en del av E65 och fungerar som länk till och från hamnen, mellan västra Skåne och Österlen, mellan Sverige och Danmark.
Men sträckan är också en viktig gata för det lokala livet i Ystad och tidvis blir det trångt – när trafik från färjorna blandas med rusningstrafik, bilköer från Sandskogen och besökare till handelsområdets butiker.
Genom åren har gjorts otaliga försök för att komma till rätt med problemen och mer eller mindre fantasifulla förslag har presenterats. Varför får man aldrig rätt med Ystads största flaskhals? Och vad finns det för planer för vägen i framtiden?