Politiker orolig för patientsäkerheten

Ystad Artikeln publicerades
Foto:Claudio Bresciani/TT

Regionpolitikern Per Einarsson (KD) efterlyser en konkret plan för hur en avdelning utan sjuksköterskor ska fungera på lasarettet i Ystad.

– Jag känner oro för detta, säger han.

På tisdag den 20 juni är det Regionfullmäktige. Per Einarsson vill då att Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, svara på frågan om hon känner sig trygg med att det saknas sjuksköterskor för vårdplatserna på övervakningsenheten i Ystad.

– Jag som medborgarföreträdare känner oro och det tror jag även att medborgarna gör. Det ska man inte behöva göra när man kontaktar vården, säger Per Einarsson, andre vice ordförande i Kryh.

Lasarettet i Ystad har stora problem med att rekrytera sjuksköterskor till både akutvårdsavdelningen (Ava) och hjärtintensivvårdsavdelningen (Hia). Under våren flyttades avdelningarna ihop för att lösa bemanningskrisen men sedan fick Ava stänga. Problemet ökade ytterligare när 75 procent av sjuksköterskorna på Hia sade upp sig.

Lösningen blev en övervakningsenhet med sju platser som bemannas med enbart läkare och undersköterskor, som Ystads Allehanda berättat. På måndag ska det nya arbetssättet starta och tanken är att det ska pågå under hela sommaren.

Men Per Einarsson ifrågasätter starkt om det arbetssättet kommer att fungera.

– I Ystads Allehandas artikel undrar en undersköterska om läkarna är beredda att dela ut medicin och ge injektioner. Hon är inte trygg heller. Otrygg personal innebär ett riskmoment för patienten till slut. Professioner kan göra fel när de inte är trygga med att kompetensen finns i rummet.

Han vill även ha svar på hur arbetet ska bedrivas rent praktiskt.

– Det finns tydligen ingen detaljerad plan för hur det ska fungera och det gör mig bekymrad. Speciellt som det startar vecka 25, på måndag.

Hur tycker du att man ska lösa bristen på sjuksköterskor i stället?

– Jag är glad över arbetet som pågår för att använda kompetensen på rätt sätt. Jag tror att där finns kreativa lösningar att använda personal på olika sätt. Men det finns fortfarande gränser mellan professionerna och de har man gått över här. Det är en lite väl drastisk lösning. Jag vill ha en bra patientsäkerhet, säger Per Einarsson.

Maria Nyman Stjärnskog utgår från att ledningen på lasarettet vet vad den gör.

– Om de tror att det ska fungera får jag förlita mig på det. Vi måste lösa den akuta sjuksköterskebristen i sommar. Jag är positiv till att de testar nya kompetensmixar i verksamheten.