Politikerna nobbar ny vindkraftspark

Ystad Artikeln publicerades

Vattenfalls planer på en vindkraftspark i Ruuthsbo har stött på patrull. Myndighetsnämnden i Ystad säger nej.– Samtliga partier är ense om att vi ska följa kommunens vindkraftspolicy, säger Bertil Borgström (M), ordförande i nämnden.

I våras blåste statliga Vattenfall liv i de sex år gamla planerna på att bygga en vindkraftspark ner mot havet söder om E 65 där det blåser mycket. Vindläget i området jämförs med en havsbaserad park.

Vattenfall vill bygga sex vindkraftverk med en totalhöjd på 149 meter på mark som ägs av Ruuthsbo gods.

Som ett första formellt steg har Vattenfall lämnat in en ansökan om miljöfarlig verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I tisdags låg den på politikernas bord vid myndighetsnämndens möte.

Mer lämpliga platser

Politikerna säger att det inte ska byggas vindkraftverk i området om man ska följa kommunens vindkraftsplan som klubbades 2011. Där pekas andra platser i kommunen ut som lämpliga.

Planerna är som nämnden ser det negativa med tanke på kust, kulturmiljö och friluftsliv. Kraftverken medför dessutom mycket stora skador på landskapsbilden enligt det yttrande som en enig nämnd klubbade.

– Vi är klart negativa till vindkraftverk där, säger Bertil Borgström.

Om miljöförbundet godkänner miljöanmälan är nästa steg för Vattenfall att söka bygglov. Då är det myndighetsnämnden som fattar beslut.

– Jag vill inte föregå det beslutet, men vi har klart indikerat att vi är negativa till en vindkraftspark därute, säger Bertil Borgström.

Därmed riskerar Vattenfall en lång utdragen process med överklaganden om företaget vill gå vidare. Men kommunen har ingen möjlighet att stoppa planerna om högre instanser ger klartecken.

Käppar i hjulen

Redan miljöförbundet kan dock sätta käppar i hjulen genom att inte godkänna Vattenfalls ansökan. Men även där har det statliga energiföretaget möjlighet att överklaga med förhoppningen att få ett positivt beslut.

Vattenfalls planer från början var nio vindkraftverk, men då hade företaget fått söka tillstånd av länsstyrelsen. Och i det läget hade Ystads kommun kunnat utnyttja sitt veto och stoppa planerna.

Årsproduktionen från vindkraftsparken beräknas bli omkring 60 GWh, motsvarande förbrukningen av hushållsel i Ystads kommun.