Annons
Insändare

Göran Brante och Annika Weitner (V): Är det bara Vänsterpartiet som vill bevara regementet i Ystad?

Det finns saker som är mer värda än kortsiktig vinst eller minimerande av utgifter. Natur och miljö måste till exempel få kosta.
Ystad • Publicerad 15 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På den så kallade exercisplatsen framför det gamla ridhuset, i bakgrunden, ska det byggas två sexvåningshus om detaljplanen blir verklighet.
På den så kallade exercisplatsen framför det gamla ridhuset, i bakgrunden, ska det byggas två sexvåningshus om detaljplanen blir verklighet.Foto: Mårten Svemark

En annan sak som är dyrt att bevara är kulturella uttryck och arv, som till exempel vissa byggnader.

En tredje aspekt som kan betinga ett pris är det gemensamma ägandet. Det är inte dåligt att en kommun innehar ägodelar, som fastigheter, verksamheter och mark.

Annons

Alla dessa tre aspekter är på spel just nu i politiken kring regementsområdet.

Biografhuset där Cinema 3 och även delar av Fria Läroverken finns.
Biografhuset där Cinema 3 och även delar av Fria Läroverken finns.Foto: Mark Hanlon

Den 4 december skrev YA om försäljningen av fyra fastigheter inom regementsområdet. Dessa hade sålts för 128 miljoner.

I artikeln redogjordes för hur alla partier utom Vänsterpartiet yrkade och röstade i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet var ensamma om att yrka på avslag för hela affären.

Fullmäktige sa ja till att sälja.
Fullmäktige sa ja till att sälja.Foto: Hanna F.Ellborg

Våra skäl var att värdefulla, gedigna och bra fastigheter, där en stor del av ytan används till kommunens verksamheter, vore det oklokt att sälja (se även insändare 24 juni).

I mars 2020 avgjordes ett ärende i kommunfullmäktige om fastigheten Lillö 1 och byggnation vid dammarna väster om regementet.

Även i detta ärende yrkade Vänsterpartiet som enda parti på avslag och det gjorde vi dels på grund av de starka miljö- och naturhänsyn som inte togs på allvar i fallet, och dels eftersom det hotade den kommande verksamheten för Film i Skåne.

Christina Landgren och Tommy Persson,  Hans Sjödin och Jan-Olof i Fridenman från de båda bostadsrättsföreningarna i de gamla portalkasernerna hoppas att fullmäktige inte klubbar detaljplanen som gör det möjligt att bygga på regemntets gamla excercisplats.
Christina Landgren och Tommy Persson, Hans Sjödin och Jan-Olof i Fridenman från de båda bostadsrättsföreningarna i de gamla portalkasernerna hoppas att fullmäktige inte klubbar detaljplanen som gör det möjligt att bygga på regemntets gamla excercisplats.Foto: Mårten Svemark

I januari 2021 kommer nästa ärende som berör regementsområdet upp. Då ska en detaljplan för den så kallade exercisplatsen på regementsområdet antas.

Tanken är att två sexvåningshus ska byggas där det idag är parkeringsplats.

Vänsterpartiet kommer även i detta fall att yrka på avslag för kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplanen. I detta fall menar vi att bevarande av det kulturhistoriska värde som ett område som regementet utgör är viktigt.

Vänsterpartiet är naturligtvis inte emot befolkningstillväxt och vi inser att Ystad behöver fler lägenheter, men ett byggande måste harmoniera med andra värden.

Annons

Vi menar att billiga hyresrätter är vad kommunen borde satsa stort på, och det i områden som inte inkräktar på varken natur eller kulturhistoriska värden.

Sammantaget menar Vänsterpartiet att vissa värden går utöver syften vars främsta skäl är att tjäna och/eller att spara pengar.

Göran Brante och Annika Weitner, Vänsterpartiet Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons