Annons
Insändare

Ingegerd Mejàre: Absurt påstå att norra alternativet skulle vara trafiksäkrare

I Trafikverkets senaste granskningshandling (30 november 2020) skriver Trafikverket att lokaliseringen av gång- och cykelvägen ska vara ”trafiksäker och tillgänglig”.
Österlen • Publicerad 16 januari 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nuvarande cykelväg slutar strax efter idrottsplatsen i Skillinge. Fortsättning norr eller söder om kustvägen, eller rent av längre ner mot havet, är frågan som engagerar.
Nuvarande cykelväg slutar strax efter idrottsplatsen i Skillinge. Fortsättning norr eller söder om kustvägen, eller rent av längre ner mot havet, är frågan som engagerar.Foto: Sprisse Nilsson

Valet av lokalisering på norra sidan motiveras bland annat med att ”det är ett trafiksäkrare alternativ, då det på norra sidan finns färre platser där fotgängare och cyklister behöver korsa högtrafikerade vägar i anslutning till korsningar.

Vidare att ”cyklisterna inte blir avbrutna i sin resa och inte behöver ta lika stor hänsyn till korsande fordonstrafik”.

Annons

Obegripligt. Varför vill man cykla längs den aktuella sträckan? Med all sannolikhet i huvudsak för att nå något av målen som samtliga befinner sig på södra sidan av kustvägen, såsom Kåseberga, Dag Hammarskjölds Backåkra, Hagestads naturreservat och badstränderna.

Med den föreslagna placeringen av måste cyklisterna, för att komma till dessa mål korsa den hårt trafikerade kustvägen, där bilisterna ofta överskrider den gällande hastighetgränsen på 70 kilometer i timmen.

Om cykelvägen förläggs till den södra sidan slipper cyklisterna korsa den starkt trafikerade kustvägen för att nå dessa mål.

När det gäller avfarterna på södra sidan har en bilist, som antingen ska köra in på eller lämna avfartsvägen till ett mål, av naturliga skäl relativt låg hastighet. Bilisten har här dessutom väjningsplikt gentemot cyklisten.

Transportstyrelsens broschyr ”Cykelpassager och cykelöverfarter” visar dessutom att det är trafiksäkrare för cyklisterna om cykelvägen förläggs till södra sidan av kustvägen.

Det är alltså absurt att påstå att placeringen på norra sidan är mer trafiksäker när det förhåller sig precis tvärtom.

Ingegerd Mejàre, fastighetsägare i Ystads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons