Insändare

Mona Nihlén (V): Varför är vård- och omsorgspersonalen i Tomelilla missnöjd?

Under flera år har Tomelilla kommun haft ett underskott av sjuksköterskor, det har närmast blivit permanent. De förklaringar vi i nämnden har fått är bland annat att det är brist på sjuksköterskor överallt, eller att de vill ha högre lön så därför byter de kommun för att på så sätt kunna välja den kommun som betalar högst lön.
Tomelilla • Publicerad 8 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Äldreboende.
Äldreboende.Foto: Thomas Johansson/TT

Enligt Vårdförbundet gav senaste lönepåslaget i Tomelilla en höjning på 1,86 procent vilket är det näst lägsta i hela Skåne. Inte så mycket att skryta med men det är knappast hela sanningen.

Det är inte heller det jag hör i mina kontakter med sjuksköterskor, annan personal och fackliga representanter, då är det mer att beslut tas över personalens huvud och att deras intressen och idéer inte tas tillvara i planering av omorganisation och förändringsarbete.

Personalen tappar gnistan när de inte blir hörda, och det tillsammans med för många omorganisationer leder till en förändringströtthet som kan leda till sjukskrivning eller att man slutar.

Förändringsarbete och omorganisationer är då och då nödvändiga, som när heltid som norm införs eller när Välagården säljs och personalen behöver flytta till andra lokaler eller helt enkelt när vissa grupper eller enheter inte fungerar optimalt.

Det kan nog de flesta köpa, men som nu senast stressa igenom en omorganisation strax innan semestern utan att ha personalen med i arbetet är inte försvarbart, det är ju trots allt de som jobbar i verksamheterna som har den största kunskapen.

Vi har gått igenom en mycket orolig tid med många nya utmaningar samtidigt som förändringsarbeten pågår. För att alla de som är i behov av vård och omsorg i vår kommun ska få det bästa och må bra är det viktigt att vi har tilltro till vår personal och tar till vara på och uppskattar det engagemang och kunskap de har.

Mona Nihlén (V), 2:e vice ordförande i vård-och omsorgsnämnden, Tomelilla